Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

Jednotlivé třídy

 

    

2. třída

Milí rodiče,
zde jsou slíbené informace ohledně vydání vysvědčení:

 

V úterý dne 30. 6. 2020 se od 8.00 do 8:30 uskuteční předání vysvědčení v jednotlivých třídách a proběhne  ukončení školního roku.  Žáci, kteří jsou v současné době vzděláváni online, se mohou také dostavit. Musí ovšem třídním učitelkám předložit potvrzení o bezinfekčnosti s datem 30. 6. 2020. Žáci, kteří nepředloží prohlášení, obdrží vysvědčení v 8.35 na školním dvoře.

Prosím, aby si děti přinesly složku na vysvědčení a roušku. Děkuji.

Po předání vysvědčení odcházejí všichni žáci domů.

Nevyzvednutá vysvědčení si budou moci zákonní zástupci vyzvednout od 1. 7. do 3. 7. 2020  v čase 8:00 – 12.00 hodin v kanceláři školy.

V úterý 30.6. již nebude zajištěno stravování ani družina.

 

Kvůli plánované rekonstrukci školy prosím sledujte koncem prázdnin  web. stránky školy a třídy - aktuality. Budou sem vloženy informace o průběhu začátku školního roku. Viz. odkaz:

zakladni-skola/aktuality/zahajeni-skolniho-roku-2020-2021-2489cs.html

 

Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci při vzdělávání vašich dětí a přeji všem dospělým i dětem krásné léto! :-)

                                                                                   Jiřina Grebíková

 

 

 

 

Milí rodiče, milí druháci,

rychle se nám přiblížil konec školního roku. Zde je několik informací:

Prosím, abyste mi během úterního dopoledne přinesli ke škole vrátit druhácké učebnice: Český jazyk, Čítanku, Prvouku a Anglický jazyk.   (Zazvoňte na mě, přijdu vám otevřít). Já vám na oplátku dám učebnice pro 3. třídu.

Pracovní sešity samozřejmě nevracíte, nedokončená cvičení si ve vlastním zájmu dokončete. Během září už budeme jen opakovat druhácké učivo a v říjnu musíme najet na učivo třetí třídy.

Během září (pravděpodobně každé pondělí a pátek) budeme jezdit plavat do plaveckého bazénu ve Zlíně, abychom dokončili plavecké lekce ze 2. třídy. (Vše upřesním zkraje září, podmínky jsou stejné jako ve 2. třídě - dokončuje se 6 lekcí ze druhé třídy v malém bazéně, jsou nutné plavecké čepice ap....)

Informace k převzetí vysvědčení ještě upřesním během týdne.


Mějte se pěkně a vydržte, už budou prázdniny :-).


                                                                                         Mgr. Jiřina Grebíková

 


 

 

 

Dobrý den,
 

pro zájemce potvrzuji termín focení 15. června v 9.00 (čas je přibližný - předpokládám, že v tento čas přijede fotograf).

 

Úkoly na týden od 15. června do  19. června
 

ČJ uč. 102 podívej se, jak se píše adresa a napiš do ČJ - Š  svoji adresu

    uč. 103 - přečti si žlutý rámeček

                   cv. 2 ústně

     uč. 104 - cv.7 diktát (pozor před spojkami se píše čárka, kromě spojek

                    a   i    ani    nebo)
 

ČJ  v  PS  s. 35 až 38

ČT s. 152 až 157

PÍS s. 37, 38

MAT - trénujte násobilku jedné, dvou, tří, čtyř a pěti včetně dělení

MAT v PS s. 65, 66, 67

           Geometrie - PS s. 73 - podívej se vpravo na rámeček, jaké máme

                                               jednotky délky

                               PS s. 74, 75, 76

PRV uč. 63 až 65


PRV v PS s. 62 až 64
 

AJ uč. 51 - nauč se slovíčko:   sandals     /sandals/      sandály

                                               wear         /uér/             obléci si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodiče,

i letos chystáme focení tříd. Předpokládaný termín je 15. 6. (případnou změnu termínu napíšu sem na stránky třídy). Budou se pravděpodobně fotit 2 fotky - jedna s rouškami, druhá bez roušek. Cena jedné fotky je 25,-. Zaplatím z třídního fondu. Pokud se někdo fotit nechce, například kvůli ochraně zdraví, případně pokud máte dotazy, klidně mi pište na mail tridniucitelkajg@seznam.cz . Čas focení bude ještě upřesněn.

 

Práce na týden od 8. června do 12. června:
 

ČJ uč. 99/cv. 1 si přečti, uvědom si, že vlastní jména osob a zvířat píšeme velkým

                        písmenem. Např. pes Alík, teta Běta, kočka Micka....

               cv. 2 - ústně

               cv. 3 - do školního sešitu

    uč. 100/cv. 1 si opět přečti - i vlastní jména zemí, měst, řek a hor se píší

                          velkým písmenem. Např. hora Říp, řeka Morava, Spytihněv....

                 cv. 2- do školního sešitu

     uč. 101/cv. 2 a 3 na fólii

                  cv. 5 - popros rodiče, ať ti nadiktují tento diktát
 

ČJ v PS s. 31, 32, 33, 34
 

ČT s. 143 - 147
 

PÍS s. 35 a 36
 

MAT - trénujte násobilku jedné, dvou, tří a čtyř (včetně dělení!) - ve škole na to

           píšeme testy a v září budeme s testíky pokračovat!

MAT v PS s. 62  - naučte se násobilku pěti 

                s. 63 a 64

                s. 72 - geometrie - porovnávání úseček - porovnávejte jen pomocí

                           rovného papírku, nepracujte s kružítkem, to se 

                           naučíme až ve třetí třídě

PRV uč. s. 60, 61, 62 - učivo o lidském těle si jen pročti

PRV v PS s. 60, 61
 

AJ uč. s 51 - zopakuj si slovíčka (T-shirt, shorts, trainers, hat) - ve škole jsme

                    s dětmi zopakovali vše od částí obličeje, udělali jsme si poslechy

                    z CD, pročetli jsme si všechny rozhovory a naučili se je přeložit,

                  - přiučte se nové slovíčko:

                    a dress       / e dres/        šaty

 

                                                                                         Mgr. Jiřina Grebíková

 

 

 

Milí rodiče,

museli jsme vyklidit šatny. Vaše děti tam měly přezůvky, věci do tělocviku a různých kroužků. Prosím, abyste si pro tyto věci přišli buď v úterý, středu nebo ve čtvrtek (od 8.00 do 14.00). Budou nachystané  na lavičce ve školním dvoře,  bude tam připravena krabice s nápisem 2. třída. Nachystám tam do igelitek rovněž práce z výtvarné výchovy a pracovních činností a dále kufříky. Ty prosím doma proberte, doplňte, co je potřeba a děti si je potom přinesou v září do 3. třídy.   Děkuji.

 

Milé děti,

přeji vám všechno nejlepší k dnešnímu svátku -  mezinárodnímu dni dětí! Ať se vám všechno daří a ať jste zdraví :-).

 

Práce na týden od 1. června do 5. června:

ČJ -uč. 96 - znova vyjmenujte slovní druhy

        uč. 97/cv. 1, 3 a 4 ústně (obrázek kreslit nemusíš)

                   cv. 5 do Č - Š

                   cv. 6 - vynech

        uč. 98/cv. 7 - požádej rodiče, ať ti nadiktují nejméně 3 věty (do ČJ - Š)

                   cv. 8 - do ČJ - Š

                   cv. 9 - vynech

                   SLOH - jen ústně
 

ČJ v PS s. 28, 29, 30

ČT s. 137 až 140

PÍS s. 34

MAT         - trénuj násobilku dvou, tří a čtyř včetně dělení! Musíš to umět rychle,

                   bez přemýšlení, ve škole už píšeme testy

MAT v PS s. 59, 60, 61
 

PRV    uč. 59 ústně opakování o jaru

PRV v PS s. 59
 

AJ uč. s. 51 nauč se dvě nová slovíčka

                   trainers    /trejnrs/       tenisky

                   a hat        /e het/         klobouk


 


                                                                                             Mgr. Jiřina Grebíková

 

 

 


Zdravím vás děti,

ode dneška budu práci na stránky psát jen pro děti, které nenastoupily 25. května do školy.

 

ČJ  uč. 95 - slovní druh SPOJKY. Do sešitu ČJ - Š opiš a dej do rámečku, co jsou

                  spojky, důležité je opět, abyste spojky poznali

     uč. 95- celá stránka,  vše stačí ústně, případně na fólii
 

ČJ v PS s. 26 - zbytek strany

            s. 27 - celá
 

PÍS s. 32, 33
 

ČT s. 134, 135, 136
 

MAT v PS s. 57,  58     + neustále si procvičujte násobilku dvou, tří a čtyř

                                     včetně dělení!
 

PRV   uč. s. 58

PRV v PS s. 58
 

AJ uč. s. 49 - zopakuj si názvy hmyzu

    uč. s. 51  nauč se 2 nová slovíčka:

            a T-shirt      /e týšrt/       tričko

            shorts          /šorts/         šortky, kraťasy

 

                                                                                            Mgr. Jiřina Grebíková

 

 

 

 

Prosím všechny rodiče, (i ti, jejichž děti nenastoupí ), aby vyplnili a odeslali (nebo donesli do schránky u školy)  nejpozději do 18. května toto závazné prohlášení:

Závazné vyjádření zákonného zástupce k docházce dítěte.docx (18.47 kB)

Upozornění: Jiný termín přijetí žáka pro nástup do školy již nebude možný!


 

Pan ředitel také upřesnil organizaci výuky v naší škole od 25. května:

Organizace výuky od 25. května.docx (22.29 kB)

 

tridniucitelkaJG@seznam.cz
 

 

Milí druháčci,

práce od 18. května do 22. května:

 

ČJ uč. s. 94 - předložky (znova si vyjmenuj 10 slovních druhů, zjistíš, že 

                    jsou sedmý slovní druh).

                    PŘEDLOŽKY většinou stojí před podstatným jménem, například:

                    na stole, pod židlí, do vázy, u domu, se psem, za stromem.....

     uč. s. 94/cv. 1 a 2 - jen ústně /důležité je, abyste předložky poznali/
 

ČJ v PS s. 26/cvičení 1
 

PÍS s. 31
 

ČT s. 131, 132, 133
 

MAT v PS s. 54 - ve cv. 3 si piš výsledky nad příklady, jak to děláme ve škole

                s. 55 - udělej celou stránku

                         - cv. 5 vynech

                        - cv. 7 do MAT - Š /pozor na správný zápis slovní úlohy/

                        - cv. 8 ústně

                s. 56 - začínáme násobilku čtyř!

 

PRV uč. s. 57 - důležité je znát zvířecí rodiny - tzv. název samce, samice, mládě

PRV v PS s. 57

AJ uč. s. 49 - zopakuj si názvy hmyzu a přiuč se nové slovíčko:

                    an ant            /en ent/        mravenec

 

Pracujte svědomitě, opakujte si slovní druhy, pište cvičné diktáty, nahlas čtěte a hlavně procvičujte násobení a dělení dvěma a třema, přidejte si násobení čtyřmi.

Ve škole už budeme toto probrané učivo jen trénovat, protože nás čeká do konce školní roku ještě spousta nového učiva. Abychom to zvládli, budu potřebovat vaši píli a úsilí.

 

 

 


Zdravím vás děti,

zde je práce na týden od 11. května do 15. května:

 

ČJ uč. s. 93/cv. 2, 4 a 6 jen ústně, ale poctivě, ve škole si vás vyzkouším!

                   cv. 5 - do ČJ - Š (cvičení napiš do sešitu, potom podtrhni slovesa

                   podle pravítka a očísluj je podle abecedy)

                   cv. 7 na fólii
 

ČJ v PS s. 24 - zbytek stránky

             s. 25 - celá,

PÍS s. 29, 30
 

ČT s. 127, 128, 129, 130 - připomínám, že stále čteme nahlas!

                                        - doufám, že také čtete a zapisujete do čtenářského

                                          deníku svou rozečtenou knihu kromě čítanky, po

                                          návratu do školy budu chtít váš čt. deník vidět
 

M v PS - stále trénujte násobilku dvou a tří (obě násobilky včetně dělení)

       PS s. 51, 52, 53   POZOR - na straně 53/cv. 1 až 4 nemusíš řešit do sešitu,

       zjednodušte si to a pište rovnou výsledky do PS, ve cvičení 4. se nenechte

       napálit - schválně vám tam dali informaci navíc, kterou nepotřebujete.

       Ve cvičení 6. doporučuji napsat si násobky dvou a tří pod sebe na dva

       řádky na mazací  tabulku a do PS už pište jen ty násobky, které jsou pro

       obě násobilky společné - to znamená ta stejná čísla.

       Ve cvičení 7. nezapomeňte, že příklady ROZEPISUJEME! Takže například:

       61 - (24 : 3) =  61 - 8 = 53
 

PRV uč. s.   56

PRV v PS s. 56
 

AJ uč. s. 49 - zopakuj si 4 slovíčka: butterfly, snail, spider, ladybird

                  - zopakuj si otázku:       Do you like snails? (ladybirds?.....)

                  - nauč se slovíčko:        a bee      /e bí/       včela

 

Ješte vydržte, pilně se učte, dodržujte režim a s některými dětmi se už brzy uvidíme.
 

                                                                                         Mgr. Jiřina Grebíková

 


 

Milí druháčci,

připravila jsem pro vás práci na týden od 4. května do 7. května:
 

ČJ uč. 92/cv. 6 - napiš do ČJ - Š a u každého podstatného jména si potom (už jen 

                               ústně) řekni, zda je to název osoby, zvířete nebo věci

               cv. 7 - vynech

               cv. 8 - ústně

               SLOVESA - do ČJ -Š si opiš rámeček dole a nauč se ho zpaměti (také

               dej do rámečku podle pravítka), doufám, že píšete datumy :-)

     uč. 92/cv. 1 - ústně      Uvědom si, že pokud říkáme, co maminka, tatínek,

               děti, pes, kytky....dělají, jsou to slovesa. (sází, nese, hází, kvetou....).
 

ČJ v PS s. 22, 23 - celá strana   -  je to procvičování podstatných jmen

            s. 24/jen cvičení 1. a 2. 
 

PÍS s. 27, 28
 

ČT s. 123, 124, 125, 126 - na s. 126 si poté ústně odpověz na otázku 1, 2, 3 a 5
 

Matematika - stále opakuj násobilku dvou (včetně příkladů na dělení)

                    - jmenuj násobky dvou: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
 

M v PS s. 48, 49, 50 - NAUČ SE NÁSOBILKU TŘÍ

                    - správné výsledky u příkladů na násobení si můžeš kontrolovat

                       vzadu v PS na straně 88

                    - nauč se vyjmenovat násobky tří: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
 

PRV   uč. 55 - učivo "Práci na jaře" si pročti, většinu věcí znáš z 1. třídy

PRV v PS s. 55
 

AJ uč. s. 49 - zopakuj si 3 slovíčka z minulého týdne ( butterfly, snail, spider)

                  - přiuč se slovíčko:  ladybird      /lejdybrd/            beruška

                  - přiuč se otázku:   

                    Do you like spiders?          /du ju lajk spajdrs/   Máš rád pavouky?

                                                                                               Líbí se ti pavouci?

 

Mějte se pěkně a v neděli nezapomeňte popřát mamince a babičce k svátku ke Dni matek. Můžeš třeba mamince nakreslit obrázek a něco pěkného připsat..., každou maminku také potěší, když si svědomitě bez reptání plníte úkoly, nebo třeba pomůžete s něčím v domácnosti jen tak, bez říkání....(třeba utřete nádobí, vyneste koš, vykliďte myčku, srovnejte boty v botníku....určitě na něco přijdete).   I tak dáváte mamince či babičce najevo, že ji máte rádi :-).

                                                                                 

 

 

 


Milé děti,

zde je práce na týden od 27. dubna do 30. dubna:

 

ČJ            - znovu si z hlavy vyjmenuj 10 slovních druhů ve správném pořadí.

               - tento týden se více zaměříme na první slovní druh - podstatná jména

ČJ uč. 91 - do sešitu ČJ - Š si opiš žlutý rámeček (také si dej do barevného 

                 rámečku podle pravítka, jak to děláme ve škole) a nauč se zpaměti:

                 Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme na ně:

                 ten, ta, to.   Osoby jsou například: pán, taťka, zedník, Jana, chlapec....

                                    Zvířata:  jelen, pes, žirafa, kočka, opice, mravenec.......

                                    Věci:   stůl, pouzdro, kniha, lampa, počítač, světlo......

     uč. 91/cv. 1, 2, 3 (místo třídy si řekni třeba pokojíček) a 5 si udělej ústně

                 V pátém cvičení je otázka na souřadná slova. Připomeň si, že např.:

                 červená - souřadná slova jsou žlutá, bílá, modrá, zelená.......

      uč. 91/cv. 4 - na fólii. Uvědom si, že ta slova, která dopisuješ, se jmenují

                  PODSTATNÁ  JMÉNA.
 

ČJ v PS  s. 20 a 21
 

PÍS s. 25, 26
 

ČT s. 119, 120, 121, 122
 

M v PS s. 45, 46 a 47.   PŘÍKLADY  NA  DĚLENÍ  DVĚMA  SE   NAUČ  ZPAMĚTI.

                  Je to podobné jako u sčítání a odčítání. Tři čísla patří k sobě. Např.

                  2 . 3 = 6                  6 :  2  =  3

                  3 . 2 = 6                  6 :  3  =  2
 

PRV uč. s. 54  - učivo si pročti a nauč se poznat zeleninu na fotografiích

        PS s. 54
 

AJ uč. s. 43 - zopakuj si 3 otázky na obrázcích a odpověď:

I don´t  know.       /aj dont nou/              Já nevím.

 

Dále si otoč až na stranu 49 a nauč se tato 3 slovíčka:

butterfly              /batrflaj/           motýl

snail                    /sneil/               šnek

spider                  /spajdr/             pavouk
 

Práce na stranách 44 až 47 je většinou vázána na poslechy na učitelském CD, proto zatím vynechávám, uděláme si je ve škole společně.

 

Buďte zdraví a mějte se krásně jarně. Pokud vám na zahrádce kvetou ovocné stromy, zeptej se rodičů, jak se jmenují. Dobře si prohlédni, jaký mají květ, lístky, kůru, přivoň si......a zkus si zapamatovat jejich název.

 

                                                                                                                                                                       Mgr. Jiřina Grebíková

 

                   

 

                 

    

       

 

Milí žáčci,

přichystala jsem vám práci na týden od 20. dubna do 24. dubna:

 

ČJ uč. 89/cv. 6 a 10 - do ČJ - Š  (nezapomeňte prosím psát datum)

               cv. 7, 8, 11 - ústně nebo  zkus napsat na mazací tabulku

               cv. 9 - popros rodiče, ať ti nadiktují do ČJ - Š nejméně 3 věty

     uč. 90 - začínáme nové učivo - Slovní druhy

               cv. 1    si pročti a 10 slovních druhů se pokus naučit zpaměti ve

                           správném pořadí

               cv. 3 -  na fólii zkus, jestli se ti slovní druhy daří vyjmenovat zpaměti,

                           pokud ne, pomoz si prvním cvičením

ČJ v PS s. 18 a 19
 

PÍS s. 23 a 24 /na s. 24 si každé slovo řekni v jiném tvaru, například jih - na jihu/
 

ČT s. 117, 118
 

M v PS s. 42, 43, 44 (Co je to dělení? Pokud máš 10 jablek a chceš je spravedlivě

                                rozdělit mezi dvě děti, kolik každý dostane?  10 : 2 = 5 )

            (Nápověda pro stranu 43/cv. 5 - doplňujeme vždy 2 příklady na násobení,

            a 2 příklady na dělení. Například 3 . 4 = 12 

                                                                 4 . 3 = 12

                                                                 12 : 3 = 4

                                                                 12 : 4 = 3

 

PRV uč. 53 - stránku si pročti, hlavně odstavec o opylení květů, je to nápověda

                    pro cvičení druhé v pracovním sešitě
 

PRV v PS s. 53


AJ uč. - zopakuj si slovíčka ze strany 41 

 

Přeji vám krásné jarní dny a hodně trpělivosti s učením, vím, že to pro vás není lehké. Bude líp.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Jiřina Grebíková

 

 


 

 

                                                                
 

 

 

Milé děti,

doufám, že jste všichni zdraví a po svátcích pěkně odpočatí od učení a teď zase hurá do práce! :-)
 

Úkoly na týden od úterý 14. dubna do pátku 17. dubna:ČJ uč. 87  -  sloh - přečti si zajímavé vyprávění o Robinsonovi a ústně si odpověz

                   na otázky a, b, c

    uč. 88 -   cv. 1, 2 a 5 na fólii

                   cv. 3 do sešitu ČJ - Š

                   cv. 4 ústně

ČJ v PS   -   s. 17 celá

PÍS  s.  20, 21, 22

ČT   s. 115, 116 (na straně 116 si ústně odpověz na otázky pod textem)

MAT v PS    s. 40, 41     + pořád trénuj násobilku dvou, musíš ji umět rychle,

                                         bez přemýšlení, příští týden si přidáme dělení

PRV uč.       s. 52 - text si pročti, nauč se poznávat květiny na obrázcích

PRV v PS     s. 51 a 52

AJ uč.          s. 43 - znovu si přečti a přelož 3 věty (stejné jako minulý týden) a

                   k tomu se nauč tuto jedinou větu:

                   I  don´t  know.       /aj dont nou/         Já nevím.         

 

 

Pokud potřebujete poradit, můžete se mi ozvat na email   tridniucitelkaJG@seznam.cz

Mějte se pěkně, buďte co nejvíce samostatní a nezlobte rodiče :-)!

 

                                                                                    Mgr. Jiřina Grebíková

 

 

 


Zdravím vás druháčci,

musím přiznat, že už se mi po vás stýská. Doufám, že se už brzy uvidíme. Kdybyste měli s něčím problém, potřebovali se o něčem poradit, klidně mi se svolením rodičů napište na můj email     tridniucitelkaJG@seznam.cz

 

Přichystala jsem vám práci od pondělí 6. dubna do středy 8. dubna.

Od čtvrtka máte velikonoční prázdninky, tak se ve vlastním zájmu snažte udělat si všechnu práci do středy, ať si v klidu užijete dny volna. Během prázdnin si už třeba jen občas něco přečtěte a hlavně TRÉNUJTE NÁSOBILKU DVOU.

 

ČJ uč. 85 - slabiky bě, pě, mě, vě - jde o to uvědomit si, že v těchto slabikách

                 píšeme e s háčkem. Existují i slova, kde se píše bje, vje....ale ta se 

                 budeme učit až později, zatím se zaměříme na slova  s    ě

                     cv. 2 do ČJ - Š

                  cv. 3 a 4 zkus napsat na fólii nebo na mazací tabulku

      uč. 86 - cv. 7 do ČJ - Š

                   cv. 9 - popros rodiče, ať ti nadiktují alespoň 3 věty, připomeň si, že

                   větu začneš psát velkým písmenem, skončíš  .  ? nebo !

                   cv. 5, 6, 8 stačí zkusit na fólii

 

ČJ v PS  s. 16

PÍS        s. 18 a 19

ČT          s. 112, 113, 114 - čti nahlas, zřetelně

M v PS s. 38, 39   CELOU  NÁSOBILKU  DVOU  SE  NAUČ  ZPAMĚTI - toto je

               velmi důležité!

PRV uč. s. 51           - povídání o jaru si přečti, většinu věcí už znáš

PRV v PS s. 49 a 50 - tohle zkuste zvládnout bez pomoci rodičů

AJ uč. 43 - prohlédni si obrázky a nauč se přečíst a přeložit tyto 3 věty

                  na obrázcích:

 

Where is my sock?    /uér is maj sok/      Kde je moje ponožka?

Where is my bag?     /uér is maj beg/      Kde je moje taška?

Where is my shoe?    /uér is maj šú/        Kde je moje bota?

 

Za odměnu si můžeš zahrát hru Where is my blanket?

http://games-free-online.net/?a=games&id=507

Pokud chceš, můžeš mi na mail napsat, jestli jsi z hry zjistil/a, co je to "blanket"?
 


Přeji vám všem krásné Velikonoce, odpočiňte si a hlavně, buďte všichni zdraví. Pokud máte možnost, vyjděte na zahrádku a všimněte si, jak krásně se nám otevírá jaro, jak nádherně nyní zpívají ptáci, je to hotový koncert! :-)

                                                                                            Mgr. Jiřina Grebíková

 

 


 

Milé děti, zde je práce na týden od 30. března do 3. dubna

 

ČJ uč. s. 83/ cv. 8 do ČJ - Š (nezapomeň na znaménka na konci vět)
                    cv. 9  ústně

                    cv. 10 - požádej rodiče, ať ti pomalu nadiktují tento diktát, pokud

                                 uděláš chybu, nezapomeň si pod diktát napsat opravu tak,

                                 jak to děláme ve škole  (do ČJ - Š)

                     cv. 11 a 12 na fólii

      uč. s. 84/ slohová část - ústně

 

ČJ v PS   - pracovní sešit nech tento týden odpočívat :-), zaměříme se více na   

                 matematiku
 

PÍS s. 16 a 17

ČT s. 109, 110, 111     Na straně 110 si ústně odpověz na otázky pod článkem.

MAT v PS s. 34 - tato stránka je oddechová, bingo vynech, zahrajeme si ho spolu

                           ve škole

                 s. 35, 36, 37 - PROSÍM O POMOC RODIČE  - začínáme s násobilkou

 

(Je třeba dětem vysvětlit, že než bychom počítali příklad 4 . 7       tedy

7 + 7 + 7 + 7 = 28 ,      je mnohem jednodušší naučit se rovnou z hlavy, že

4 . 7  je  28                  a   takto je to s celou násobilkou, proto                              

                                    se ji musíme naučit z hlavy, jako básničku.

                 

PRV   uč. s. 48 - povolání, stačí si pročíst, uvědomit si povolání svých blízkých

          . s. 49 - procvičování, ústně

PRV v PS s. 48 - děti, pracujte samostatně, zkuste úplně bez pomoci

 

AJ v   uč. 40 - 41  - nauč se 3 nová slovíčka

 sitting   room              /siting rum/            obývák

 hall                              /hol/                       předsíň

garden                          /gardn/                   zahrada

 

pro výslovnost a procvičování již probraných slovíček doporučuji otevřít si:

 

https://www.anglinaplus.cz/slovicka-zakladni-stredni-skola-zdarma/zakladni-skola-i-stupen/
 

najet na Happy house 2 -lekce 5 -> flashcards  (klikněte na obrázek, ozve

se správná výslovnost, posouvejte šipkou dole pod obrázkem)

 

Ráda bych pochválila nejen vás děti za pilnou domácí práci, ale zejména vaše rodiče, babičky, tety a všechny, kteří vám nyní s učením pomáhají.

Vedete si skvěle! Vytrvejte prosím.

                                                                       

 

Milí druháci,

zde je práce od 23. března do 27. března

 

Pracujte co nejvíce samostatně, sami si přečtěte zadání, snažte se porozumět a vypracovat. Tak, jak to trénujeme ve škole. Nečekej, až přijdou rodiče unavení z práce. Překvap je, že sis většinu věcí udělal sám! Dokážete to, zatím jen procvičujeme. Úkoly plňte postupně, každý den kousek.

 

ČJ - uč. 82 - slabiky dě, tě, ně  - vzpomeň si, že háček píšeme nad e

       uč. 82/cv. 2 a 5 na fólii

                  cv. 3 do ČJ - Š    nezapomeňte prosím do sešitu psát datumy

       uč. 83/cv. 6 do ČJ - Š

                  cv. 7 na fólii

ČJ - PS  s. 14 a 15

PÍS       s. 14 a 15

ČT s. 107, 108 - čti 2x nahlas - článek někomu povyprávěj, třeba mladšímu

                                                  sourozenci nebo babičce

M s. 31, 32, 33 (pozor ve 4. cvičení/s. 31 - dobře si prostuduj první příklad,     

                              počítej chytře - co ti dá celou desítku?   2 a 8,   3 a 7  ap.)

PRV uč. s. 47 - domácí mazlíčci  :-) - stačí si pročíst

        PS s. 47 - využij nápovědu

AJ uč. 40 až 41 - nauč se tři nová slovíčka:

 

     kitchen        /kičn/          kuchyně

     bedroom     /bedrum/     ložnice, pokoj

     bathroom   /ba0room/    koupelna

 

pro výslovnost a procvičování již probraných slovíček doporučuji otevřít si:

 

https://www.anglinaplus.cz/slovicka-zakladni-stredni-skola-zdarma/zakladni-skola-i-stupen/
 

najet na Happy house 2 -lekce 5 -> flashcards  (klikněte na obrázek, ozve

se správná výslovnost, posouvejte šipkou dole pod obrázkem)

 
Přeji vám všem hodně zdraví a  rodičům trpělivost a pevné nervy v této nelehké době.     

                                                                                   Mgr. Jiřina Grebíková

                                                                                                           

                        

 

Milí  žáčci, 

zde  je  práce  na  týden  od 16. března do 20. března

 

ČJ  uč. s. 80/cv. 5 a 6 do ČJ - Š, zbývající cvičení na této straně si udělejte na 

                      folii nebo ústně, každé slovíčko si zdůvodni!

           s. 81 - pročti si bajku nahlas, cvičení 2 až 4 si udělej jen ústně

ČJ v  PS s. 12 a 13    
 

PÍS  s.  12  a  13
 

ČT  s.  104 až  106
 

MAT  s.  29 a 30
 

PRV  uč. s. 46 - pročti si učivo o pokojových rostlinách a nauč se poznávat     pokojové rostliny, které máte doma
 

PRV  v  PS s. 45 a 46
 

AJ  uč. s. 33 - zopakuj si slovní zásobu (části obličeje)

      uč. s. 36 - znovu si přečti a přelož do českého jazyka rozhovor nahoře,

                      soustřeď se hlavně na sloveso  I´ve  got......  =  já mám......

      uč. s. 37 - nauč se dvě nová slovíčka:  I see     /aj sí/      dívám se, vidím

                                                                   I hear  /aj hír/     slyším

PS z AJ  jsem  dětem nerozdala, veškerou práci, především poslechová cvičení, si s dětmi udělám sama ve škole, jakmile nám situace umožní vrátit se do lavic.

 

Na konci týdne se prosím nezapomeňte znova podívat na stránky naší třídy, vložím sem práci na další týden.


Práci si rozvrhněte, nejlépe každý den dopoledne v pravidelnou hodinu. Využijte čas k četbě knížky, připomínám, že každý druháček musí za 2. pololetí přečíst a zapsat do čtenářského deníku nejméně 3 knihy.

Hodně odpočívejte, dlouho spěte, máte-li možnost, vyběhněte na zahradu na vzduch, jezte vitamíny, radujte se se svými rodiči.

Bude líp :-).

 

                                                                                              Mgr. Jiřina Grebíková