Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • cz
 • en
 • de

Obsah

Pokyny k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k základnímu vzdělání proběhne dne 10. 4. 2024 v budově základní školy ve stanoveném čase

(časový rozpis bude vystaven v MŠ).

 

Vážení rodiče,

podle § 36 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, která začíná počátkem školního roku, jenž následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

 

Začátek povinné školní docházky je velkou událostí každého dítěte a jeho nejbližší rodiny. Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti může být někdy obtížné, pokud si nejste jisti, zda vaše dítě je pro tento důležitý životní krok dostatečně připraveno je vhodné konzultovat s paní učitelkami v mateřské škole, které vaše dítě dobře znají nebo ponechat rozhodnutí na pedagogicko – psychologické poradně, která vám vaše obavy buď vyvrátí anebo potvrdí.

 

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, a pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

 

Dítě zralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce (ZZ):

 • vyplní Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání (podepsanou oběma ZZ)  a Osobní dotazník dítěte  - odevzdá  při zápisu
 • přijde i s dítětem v předem stanoveném čase do školy
 • přinese s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz ZZ
 • pokud dítě k zápisu doprovází jiná osoba než zákonný zástupce, musí mít od ZZ plnou moc a prokáže se OP
 • pokud se dítě v den zápisu nemůže zúčastnit, oznamte nám tuto skutečnost e-mailem na adresu zsspyt@zsspytihnev.cz
 • O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informováni dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy. Registrační číslo Vám bude sděleno při zápisu 10.4.2024.

Žádost o přijetí do 1.ročníku 2024 

Osobní dotazník dítěte 

Desatero pro rodiče 

 

Dítě nezralé pro vstup do 1. ročníku ZŠ

Zákonný zástupce:

 • vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky a Osobní dotazník dítěte  
 • doručí tuto žádost nejlépe do dne zápisu ředitelce školy, (nejpozději však do 30. 4. 2024)
 • zápisu se neúčastní
 • Nejpozději do 31.5.2024 doloží doporučení k odkladu:

1) příslušného školského poradenského zařízení (PPP)    

2) odborného lékaře nebo klinického psychologa

(Nutná obě doporučení.)

 • O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informováni dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy. Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem na vámi uvedený e-mail v žádosti o přijetí.
 • Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

         Žádost o odklad školní docházky 2024 

           Osobní dotazník dítěte 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte prostřednictvím e-mailu zsspyt@zsspytihnev.cz
nebo telefonicky 577 943 030, případně 778 767 060

Děkujeme za spolupráci, na Vás i Vaše děti se těší

Mgr. Miroslava Klímová,

ředitelka školy

 

Kontaktní údaje:

Datová schránka školy:  i4pmhp9    

E-mail: zsspyt@zsspytihnev.cz

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace,

Spytihněv 216,

PSČ: 763 64