Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

                                                                                                     

    

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ve Spytihněvi, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace je stanoven

na 10. května 2023 od 8: 00 do 11: 00 hodin

Ve stanoveném termínu přineste do kanceláře mateřské školy - zástupkyně ředitelky školy Vladimíra Kuchařová:

  1. vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte lékařem
  2. kopie rodného listu dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 3 roky do 31. 12. 2023.

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu můžete doručit dokumenty následujícím způsobem:

  1. vhozením do schránky mateřské školy nebo základní
  2. do datové schránky školy:      i4pmhp9
  3. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze podat jen prostý e-mail!)
  4. poštou: Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 64 Spytihněv 216

 

Nejpozději 10.5.2023 do 11:00 hodin.

 

Tiskopis:  

Žádost o přijetí_ MŠ_2023-2024 (33.42 kB)

 

Po přijetí žádosti bude každé žádosti přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu školy nejpozději koncem května 2023.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ (132.88 kB)

 

 

 

Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku.

v případě volné kapacity může ředitelka školy přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

ŽÁDOST o přijetí do MŠ v průběhu roku (55.5 kB)

 

                       

 

Mgr. Miroslava Klímová

ředitelka školy