Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • cz
  • en
  • de

Obsah

                                                                                                     

    

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ve Spytihněvi, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace je stanoven

na 15. května 2024 od 8: 00 do 11: 00 hodin

Ve stanoveném termínu přineste do kanceláře mateřské školy - zástupkyně ředitelky školy Vladimíra Kuchařová:

  1. vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení o očkování a zdravotním stavu dítěte lékařem
  2. kopie rodného listu dítěte
  3. občanský průkaz zákonného zástupce

 

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 3 roky do 31. 12. 2024.

Pokud se nemůžete zúčastnit zápisu můžete doručit dokumenty následujícím způsobem:

  1. vhozením do schránky mateřské školy nebo základní
  2. do datové schránky školy:      i4pmhp9
  3. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze podat jen prostý e-mail!)
  4. poštou: Základní škola a Mateřská škola Spytihněv, okres Zlín, příspěvková organizace, 763 64 Spytihněv 216

 

Nejpozději 15.5.2024 do 11:00 hodin.

 

Tiskopis:  

žádost o přijetí_ MŠ_2024-2025.docx 

 

Po přijetí žádosti bude každé žádosti přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu školy nejpozději koncem května 2024.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Kritéria přijetí.docx 

 

 

 

Dodatečný zápis k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku.

v případě volné kapacity může ředitelka školy přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

ŽÁDOST o přijetí do MŠ v průběhu roku (55.5 kB)

 

                       

 

Mgr. Miroslava Klímová

ředitelka školy