Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZÁPIS do školy                                

                     Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Spytihněv

               pro školní rok 2017/2018 se uskuteční dne

       20.4.2017 ( čtvrtek ) od 12.30 do 16.30 hod        

               v budově Základní školy Spytihněv

Zápis je určen dětem, které dosáhnou k 31. 8. 2017 věku 6 let a těm, kterým byla v minulém roce odložena povinná školní docházka. Mohou být zapsány i děti, které dosáhnou šestého roku věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2017 a jsou-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

Přihlásit dítě k povinné školní docházce je povinen zákonný zástupce. Ten k zápisu přinese svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

ZŠ Spytihněv je spádovou školou pro žáky s trvalým bydlištěm v obci Spytihněv. V případě dostatečné kapacity mohou být k povinné školní docházce přijaty i děti s jiným trvalým bydlištěm.

O přijetí k základnímu vzdělávání dítěte do ZŠ Spytihněv budou zákonní zástupci informováni písemně do 15 dnů po ukončení zápisu.

O odkladu školní docházky rozhoduje zástupce statutárního orgánu až na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

24. 3. 2017

Jídelníček 27.3.-31.3.2017

AktualityZobrazit více

17. 3. 2017

Jídelníček 20. 3. - 24. 3. 2017

AktualityZobrazit více