Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volby do ŠKOLSKÉ RADY

ŠKOLSKÁ RADA

Poslání:  Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada školy usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení Základní školy a Mateřské školy Spytihněv..

Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona 564/1990Sb. O státní správě a samosprávě ve školství.

Uplynulo tříleté funkční období školské rady, proto připravujeme volby nové školské rady. Obec Spytihněv, jako zřizovatel školy, bude delegovat své zástupce; zástupci z řad pedagogů budou zvoleni na pedagogické radě dne 30.09.2016. Zbývá provést volby zástupců rodičů. Je třeba sestavit kandidátku.

Způsob volby

Člena školské rady za zákonné zástupce volí oprávněné osoby z navržených kandidátů formou hlasovacích lístků. Ke zvolení kandidáta je nutné, aby kandidát získal většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách. Za platné je možno považovat volby, kterých se zúčastnila alespoň jedna třetina oprávněných osob. Na základě výsledků hlasování se stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Členem školské rady se na základě pořadí ve volbách stává kandidát podle stanoveného pořadí. Vedení školy oznámí výsledek voleb zřizovateli. Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady. Průběh voleb bude zajištěn volební komisí, jejíž složení bude zveřejněno ve škole.

Termín konání voleb

20.10.2016 v budově školy v době od 12.00 do 15.30 hod.. Volební lístky je možné si vyzvednout u volební urny.

Podání návrhů:

Podání návrhů kandidátů ze zákonných zástupců žáků je možné mailem na adresu zsspyt@zsspytihnev.cz nebo podáním přihlášky prostřednictvím třídních učitelů na předepsaném tiskopisu do 12:00 hod. 30.9.2016

 

 

20.9.2016                                                                              Mgr. Petr Mašláň

 

                                                                                                         ředitel školy

   

27. 10. 2016

Jídelníček 31.10. - 4.11.2016

AktualityZobrazit více

21. 10. 2016

Jídelníček 24. 10. - 28. 10. 2016

AktualityZobrazit více

19. 10. 2016

volby do školské rady

AktualityZobrazit více

14. 10. 2016

Jídelníček 17. 10. - 21. 10. 2016

AktualityZobrazit více